ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดซื้อวัสดุป้องกันโรค)
รายละเอียด :
    โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการป้องกัน ระงับโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 โดยช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อในชุมชน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564   อ่าน 10 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**