ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

รายละเอียด :
    ขอเชิญผู้มารับบริการ อบต.บางหินร่วม ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่าน https://itas.nacc.go.th/go/eit/s0u8gt หรือแสกน QR-Code
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2565   อ่าน 49 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**