ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี 2558
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ซึ่งมีสภาพชำรุดจากการใช้งาน จำนวน 16 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้โดยมีราคากลางรวม 2,110 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 256 คน