ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บางหิน หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 142 คน