ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน  ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์ต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด้จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น  ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางหิน  หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน  อำเภอกระเปอร์  จังหวัดระนอง  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 50 คน