ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น "หมอชนะ"
  รายละเอียด :

 ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)หรือ สพร. ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผู้มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ขึ้น ในรูปแบบแอปพิเคชันชื่อ "หมอชนะ" หรือ "Mor Chana" เพื่อป็นเครื่องมือบันทึกการเดินทางและข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้งานแอฟพลิเคชันได้อย่างแม่นยำ โดยผ่านความยินยอมของผู้ใช้งานเพื่อเปิดเผยข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการชะลอและระงับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน