ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดเปิดอุทยานแห่งชาติพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
  รายละเอียด :

 มาตราการรองรับนักท่องเที่ยว แบบ New Normal ในอุทยานแห่งชาติ

เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน