ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แอปพลิเคชั่น รู้ทัน(Rootan)
  รายละเอียด :

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชั่น รู้ทัน(Rootan) ขึ้น เพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแสการเผยแพร่และข้อมูล การแจ้งเตือนภัยรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับภัยไซเบอร์และสื่อคสามรู้ด้านไซเบอร์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฯได้จากแพลตฟอร์มของ Play Store และ App Store โดยค้นหาคำว่า รู้ทัน Rootan

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน