ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รวมพลังต่อต้านยาเสพติด
  รายละเอียด :

 สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนทุกท่าน รวมพลังต่อต้านยาเสพติด

อยากให้ทุกคนเป็นพลังบวก+
# ส่งต่อพลังบวกให้กัน
 
....................................................
26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก✋
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน