ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
3
04 มิ.ย. 2563
2 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
26 พ.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น "หมอชนะ" ดาวน์โหลดเอกสาร
6
18 พ.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
08 พ.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
08 พ.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
08 พ.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
08 พ.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือฯ โคโรนา 2019 (โควิด 19) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
29 เม.ย. 2563
9 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
29 เม.ย. 2563
10 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
11
22 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15