ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
31 ส.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง การจำหน่าย ขาย พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
22 ก.ค. 2563
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 ก.ค. 2563
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
20 ก.ค. 2563
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
20 ก.ค. 2563
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
20 ก.ค. 2563
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
20 ก.ค. 2563
8 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา
16
02 ก.ค. 2563
9 กำหนดเปิดอุทยานแห่งชาติพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
26 มิ.ย. 2563
10 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
20
04 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17