ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในสำนักงาน อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 เม.ย. 2564
2 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
16 เม.ย. 2564
3 ประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
13
05 เม.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนา ของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
29 มี.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
26 มี.ค. 2564
6 แอปพลิเคชั่น รู้ทัน(Rootan)
18
17 มี.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสถาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
17
17 มี.ค. 2564
8 ขอความร่วมมือผู้บริหารและพนักงานในสังกัด อบต.บางหิน ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของ อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 มี.ค. 2564
9 ขอความร่วมมือประชาชน ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของ อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
19
05 มี.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
22 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19