ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรซอยหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
201
30 เม.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยาใจ หมู่ที่ 5 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
204
30 เม.ย. 2564
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จังจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
30 เม.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลข บง-3454 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
29 เม.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถามป่าแนวเขตตามหนังสือสำคัญที่หลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
202
16 เม.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ดาวน์โหลดเอกสาร
215
08 เม.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการห่วงใย ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
05 เม.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการห่วงใย ใสใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
05 เม.ย. 2564
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จังจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
31 มี.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการห่วงใย ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
31 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11