ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยตามุ้ย หมู่ 2 ต.บางหิน. ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 พ.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยสมปอง หมู่ 5 ต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
18 พ.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้านกลาง-ตะเคียนงาม หมู่ 3 ต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
18 พ.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยฝายน้ำล้นป้าจิตร หมู่ 3 ต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
18 พ.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยบุญเหลือ หมู่ 4 ต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
18 พ.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีนเสริมเหล็กซอยชัยพัฒนา หมู่ที่ 4-5 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 พ.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 พ.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (ไข่ไก่เบอร์ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 พ.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 พ.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9