ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคา ศพด.อบต.บางหิน หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
10 ก.พ. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
63
10 ก.พ. 2565
3 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.อบต.บางหิน หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
65
07 ก.พ. 2565
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
64
07 ก.พ. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมีแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
70
24 ม.ค. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกลาง-ตะเคียนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
71
24 ม.ค. 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในนา หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
70
24 ม.ค. 2565
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตและซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายเพชรเกษมสายเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
77
14 ต.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินกะสะซอยนาเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
17 ก.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำจุฬาภรณ์หมู่ที่ 5 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
72
17 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12