ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
02 ก.ย. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจาะบ่อบาดาลบริเวณซอยแหลมแป๋ง หมู่ที่ 1 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 มิ.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยตามุ้ย หมู่ 2 ต.บางหิน. ดาวน์โหลดเอกสาร
71
18 พ.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยสมปอง หมู่ 5 ต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
53
18 พ.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้านกลาง-ตะเคียนงาม หมู่ 3 ต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
62
18 พ.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยฝายน้ำล้นป้าจิตร หมู่ 3 ต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
54
18 พ.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยบุญเหลือ หมู่ 4 ต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
67
18 พ.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีนเสริมเหล็กซอยชัยพัฒนา หมู่ที่ 4-5 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
52
14 พ.ค. 2563
9 ประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
12 พ.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (ไข่ไก่เบอร์ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
05 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9