ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ซอยแหลมพ่อตา โค้งบ้านบังหลีพร หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
07 พ.ย. 2562
2 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
24 ต.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านบางหิน-วังกุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
16
11 เม.ย. 2562
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านบางหิน-วังกุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 เม.ย. 2562
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
26 ต.ค. 2561
6 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ซอยในนา หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
08 มิ.ย. 2561
7 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและถังกักเก็บน้ำดิบคอนกรีตระบบประปาหมู่บ้าน (ตะเคียนงาม) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
19 มี.ค. 2561
8 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงผลิตน้ำดื่มเชิงคุณภาพ หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
34
19 มี.ค. 2561
9 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางซอยหาดทนายความ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 1 บ้านชาคลี ดาวน์โหลดเอกสาร
43
05 มี.ค. 2561
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บางหิน หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
12 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8