ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
576
27 ก.พ. 2556
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน(แนบท้าย)วงจรปิด ดาวน์โหลดเอกสาร
397
27 ก.พ. 2556
93 เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 10 ชุด พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
477
18 ธ.ค. 2555
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฝายน้ำล้น (บ้านป้าผิว)หมู่ 4 บ้านวังกุ่ม ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
404
05 ต.ค. 2555
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเพชรเกษม-แหลมพ่อตา หมู่ 2ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
407
05 ต.ค. 2555
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านคลองทรายตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
371
05 ต.ค. 2555
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
407
25 ก.ค. 2555
98 สอบราคาจ้างโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
400
15 มิ.ย. 2555
99 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
371
21 มี.ค. 2555
100 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
467
24 ม.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11