ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
542
24 ม.ค. 2555
102 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
362
23 ธ.ค. 2554
103 สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกะสะปนดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
343
23 ธ.ค. 2554
104 สอบราคาซื่อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
381
06 ธ.ค. 2554
105 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
407
04 พ.ย. 2554
106 โครงการการจัดทำอาหารกลางวันศูนรย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
451
27 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11