ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
05 พ.ค. 2563
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
05 พ.ค. 2563
13 ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชัยพัฒนา หมู่ 4-5 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
39
29 เม.ย. 2563
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
09 เม.ย. 2563
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านบางหิน-วังกุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
26 ก.พ. 2563
16 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จากงบประมาณเงินอุดหนุดเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
12 ก.พ. 2563
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจัางหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศที่ 1 ต.ค,-ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
13 ม.ค. 2563
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ซอยแหลมพ่อตา โค้งบ้านบังหลีพร หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
65
07 พ.ย. 2562
19 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
24 ต.ค. 2562
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านบางหิน-วังกุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
60
11 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9