ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จังจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
25 ก.พ. 2564
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จังจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
29 ม.ค. 2564
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จังจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 ธ.ค. 2563
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 ธ.ค. 2563
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จังจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 พ.ย. 2563
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จังจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 ต.ค. 2563
17 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 ต.ค. 2563
18 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
02 ก.ย. 2563
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจาะบ่อบาดาลบริเวณซอยแหลมแป๋ง หมู่ที่ 1 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
99
08 มิ.ย. 2563
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยตามุ้ย หมู่ 2 ต.บางหิน. ดาวน์โหลดเอกสาร
133
18 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11