ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยสมปอง หมู่ 5 ต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
98
18 พ.ค. 2563
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้านกลาง-ตะเคียนงาม หมู่ 3 ต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
105
18 พ.ค. 2563
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยฝายน้ำล้นป้าจิตร หมู่ 3 ต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
104
18 พ.ค. 2563
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยบุญเหลือ หมู่ 4 ต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
114
18 พ.ค. 2563
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีนเสริมเหล็กซอยชัยพัฒนา หมู่ที่ 4-5 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
85
14 พ.ค. 2563
26 ประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
12 พ.ค. 2563
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (ไข่ไก่เบอร์ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
05 พ.ค. 2563
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
05 พ.ค. 2563
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
05 พ.ค. 2563
30 ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชัยพัฒนา หมู่ 4-5 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
87
29 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11