ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านบางหิน-วังกุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 เม.ย. 2562
22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
26 ต.ค. 2561
23 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ซอยในนา หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
75
08 มิ.ย. 2561
24 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและถังกักเก็บน้ำดิบคอนกรีตระบบประปาหมู่บ้าน (ตะเคียนงาม) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
19 มี.ค. 2561
25 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงผลิตน้ำดื่มเชิงคุณภาพ หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
70
19 มี.ค. 2561
26 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางซอยหาดทนายความ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 1 บ้านชาคลี ดาวน์โหลดเอกสาร
84
05 มี.ค. 2561
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บางหิน หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
12 ก.พ. 2561
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.อบต.บางหิน หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
12 ก.พ. 2561
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหาดทนายความ(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านชาคลี ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
11 ก.ค. 2560
30 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีจันทร์ หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
08 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9