ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
27 พ.ย. 2558
32 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
12 พ.ย. 2558
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
09 ต.ค. 2558
34 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านวังกุ่ม ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
20 ส.ค. 2558
35 ประกาศการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์ฝึกอาชีพ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
132
04 ส.ค. 2558
36 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริเวณลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน (ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
155
04 ส.ค. 2558
37 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนงาม หมู่ที่ 3 บ้านตะเคียนงาม ดาวน์โหลดเอกสาร
112
22 ก.ค. 2558
38 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดทนายความ หมู่ที่ 1 บ้านชาคลี ดาวน์โหลดเอกสาร
122
20 ก.ค. 2558
39 โครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.4-แหลมพ่อตา หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
10 ก.ค. 2558
40 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
167
16 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9