ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
09 เม.ย. 2563
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านบางหิน-วังกุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
26 ก.พ. 2563
33 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จากงบประมาณเงินอุดหนุดเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
12 ก.พ. 2563
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจัางหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศที่ 1 ต.ค,-ธ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
13 ม.ค. 2563
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ซอยแหลมพ่อตา โค้งบ้านบังหลีพร หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
116
07 พ.ย. 2562
36 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
24 ต.ค. 2562
37 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 ต.ค. 2562
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านบางหิน-วังกุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
114
11 เม.ย. 2562
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านบางหิน-วังกุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
01 เม.ย. 2562
40 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
26 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11