ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
12 พ.ย. 2558
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
09 ต.ค. 2558
33 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านวังกุ่ม ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
20 ส.ค. 2558
34 ประกาศการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์ฝึกอาชีพ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
04 ส.ค. 2558
35 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริเวณลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน (ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
04 ส.ค. 2558
36 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนงาม หมู่ที่ 3 บ้านตะเคียนงาม ดาวน์โหลดเอกสาร
95
22 ก.ค. 2558
37 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดทนายความ หมู่ที่ 1 บ้านชาคลี ดาวน์โหลดเอกสาร
107
20 ก.ค. 2558
38 โครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.4-แหลมพ่อตา หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
10 ก.ค. 2558
39 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
151
16 มิ.ย. 2558
40 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
87
16 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9