ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร
115
07 พ.ค. 2557
42 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมแป๋ง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
07 พ.ค. 2557
43 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนงาม ดาวน์โหลดเอกสาร
113
07 พ.ค. 2557
44 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาช่อง (ช่วงที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
07 พ.ค. 2557
45 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาช่อง (ช่วงที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
07 พ.ค. 2557
46 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำและซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยางสายบางหิน-วังกุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
101
07 พ.ค. 2557
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านแหลมพ่อตา หมู่ 2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
268
06 พ.ย. 2556
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
265
30 ต.ค. 2556
49 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนหินกะสะ จำนวน 2 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
261
09 พ.ค. 2556
50 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบางหิน-วังกุ่ม (ช่วงคอสะพานวังกุ่ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
250
09 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8