ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ซอยในนา หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
126
08 มิ.ย. 2561
42 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและถังกักเก็บน้ำดิบคอนกรีตระบบประปาหมู่บ้าน (ตะเคียนงาม) ดาวน์โหลดเอกสาร
154
19 มี.ค. 2561
43 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงผลิตน้ำดื่มเชิงคุณภาพ หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
117
19 มี.ค. 2561
44 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางซอยหาดทนายความ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 1 บ้านชาคลี ดาวน์โหลดเอกสาร
131
05 มี.ค. 2561
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บางหิน หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
12 ก.พ. 2561
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.อบต.บางหิน หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
12 ก.พ. 2561
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหาดทนายความ(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านชาคลี ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
11 ก.ค. 2560
48 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีจันทร์ หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
08 มี.ค. 2559
49 เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
27 พ.ย. 2558
50 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
12 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11