ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
09 ต.ค. 2558
52 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านวังกุ่ม ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
182
20 ส.ค. 2558
53 ประกาศการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์ฝึกอาชีพ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
172
04 ส.ค. 2558
54 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริเวณลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน (ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
195
04 ส.ค. 2558
55 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนงาม หมู่ที่ 3 บ้านตะเคียนงาม ดาวน์โหลดเอกสาร
148
22 ก.ค. 2558
56 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดทนายความ หมู่ที่ 1 บ้านชาคลี ดาวน์โหลดเอกสาร
155
20 ก.ค. 2558
57 โครงการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.4-แหลมพ่อตา หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
10 ก.ค. 2558
58 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
211
16 มิ.ย. 2558
59 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
142
16 มิ.ย. 2558
60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมแป๋ง หมู่ 1 ตาบลบางหิน อาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
27 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11