ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาช่อง (ช่วงที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
07 พ.ค. 2557
62 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาช่อง (ช่วงที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
145
07 พ.ค. 2557
63 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำและซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยางสายบางหิน-วังกุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
138
07 พ.ค. 2557
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านแหลมพ่อตา หมู่ 2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
312
06 พ.ย. 2556
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
304
30 ต.ค. 2556
66 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนหินกะสะ จำนวน 2 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
297
09 พ.ค. 2556
67 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบางหิน-วังกุ่ม (ช่วงคอสะพานวังกุ่ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
285
09 พ.ค. 2556
68 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฝายน้ำล้น หมู่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
09 พ.ค. 2556
69 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
310
04 เม.ย. 2556
70 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ จำนวน 2 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
323
04 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9