ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ 5 บ้านคลองทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
267
04 เม.ย. 2556
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
516
27 ก.พ. 2556
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน(แนบท้าย)วงจรปิด ดาวน์โหลดเอกสาร
343
27 ก.พ. 2556
74 เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 10 ชุด พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
426
18 ธ.ค. 2555
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฝายน้ำล้น (บ้านป้าผิว)หมู่ 4 บ้านวังกุ่ม ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
351
05 ต.ค. 2555
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเพชรเกษม-แหลมพ่อตา หมู่ 2ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
353
05 ต.ค. 2555
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านคลองทรายตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
317
05 ต.ค. 2555
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
351
25 ก.ค. 2555
79 สอบราคาจ้างโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
346
15 มิ.ย. 2555
80 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
321
21 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9