ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งแบบเรียงหินและขุดลอกหน้าฝาย จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
300
04 เม.ย. 2556
72 สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ 5 บ้านคลองทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
285
04 เม.ย. 2556
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
532
27 ก.พ. 2556
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน(แนบท้าย)วงจรปิด ดาวน์โหลดเอกสาร
359
27 ก.พ. 2556
75 เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 10 ชุด พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
442
18 ธ.ค. 2555
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฝายน้ำล้น (บ้านป้าผิว)หมู่ 4 บ้านวังกุ่ม ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
368
05 ต.ค. 2555
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเพชรเกษม-แหลมพ่อตา หมู่ 2ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
369
05 ต.ค. 2555
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านคลองทรายตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
333
05 ต.ค. 2555
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
369
25 ก.ค. 2555
80 สอบราคาจ้างโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
362
15 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9