ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
327
21 มี.ค. 2555
82 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
425
24 ม.ค. 2555
83 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
485
24 ม.ค. 2555
84 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
311
23 ธ.ค. 2554
85 สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกะสะปนดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
291
23 ธ.ค. 2554
86 สอบราคาซื่อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
326
06 ธ.ค. 2554
87 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
355
04 พ.ย. 2554
88 โครงการการจัดทำอาหารกลางวันศูนรย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
401
27 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9