ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำและซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยางสายบางหิน-วังกุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
189
07 พ.ค. 2557
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านแหลมพ่อตา หมู่ 2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
365
06 พ.ย. 2556
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
357
30 ต.ค. 2556
84 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนหินกะสะ จำนวน 2 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
343
09 พ.ค. 2556
85 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบางหิน-วังกุ่ม (ช่วงคอสะพานวังกุ่ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
332
09 พ.ค. 2556
86 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฝายน้ำล้น หมู่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
09 พ.ค. 2556
87 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
361
04 เม.ย. 2556
88 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะ จำนวน 2 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
371
04 เม.ย. 2556
89 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งแบบเรียงหินและขุดลอกหน้าฝาย จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
336
04 เม.ย. 2556
90 สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ 5 บ้านคลองทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
321
04 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11