ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
59
31 ส.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลซอยแหลมแป๋ง หมู่ที่ 1 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
103
28 พ.ค. 2563
3 แบบกำหนดราคากลาง ปปช.โครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
12 พ.ค. 2563
4 แบบกำหนดราคากลาง ปปช. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านบางหิน-วังกุ่ม หมู่ที่ 2-4 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
119
20 ก.พ. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล.ซอยแหลมพ่อตา โค้งบ้านบังหลีพร หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
125
04 พ.ย. 2562
6 แบบกำหนดราคากลาง ปปช.ปรับปรุงถนนหินกะสะซอยเขายั่ว หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
22 เม.ย. 2562
7 แบบกำหนดราคากลาง ปปช.ปรับปรุงถนนหินกะสะซอยหัวเหล็ก หมู่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
22 เม.ย. 2562
8 แบบกำหนดราคากลาง ปปช. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขายั่ว หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
22 เม.ย. 2562
9 แบบกำหนดราคากลาง ปปช. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
22 เม.ย. 2562
10 แบบกำหนดราคากลาง ปปช. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญเหลือ หมู่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
22 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6