ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
27 พ.ค. 2564
2 แบบกำหนดราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนงาม หมู่ 3 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
151
27 เม.ย. 2564
3 แบบกำหนดราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยย่าใจ หมู่ 5 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
147
27 เม.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
209
31 ส.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลซอยแหลมแป๋ง หมู่ที่ 1 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
256
28 พ.ค. 2563
6 แบบกำหนดราคากลาง ปปช.โครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
274
12 พ.ค. 2563
7 แบบกำหนดราคากลาง ปปช. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านบางหิน-วังกุ่ม หมู่ที่ 2-4 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
272
20 ก.พ. 2563
8 ประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล.ซอยแหลมพ่อตา โค้งบ้านบังหลีพร หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
283
04 พ.ย. 2562
9 แบบกำหนดราคากลาง ปปช.ปรับปรุงถนนหินกะสะซอยเขายั่ว หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
22 เม.ย. 2562
10 แบบกำหนดราคากลาง ปปช.ปรับปรุงถนนหินกะสะซอยหัวเหล็ก หมู่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
22 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6