ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบกำหนดราคากลาง ปปช.โครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 พ.ค. 2563
2 แบบกำหนดราคากลาง ปปช. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านบางหิน-วังกุ่ม หมู่ที่ 2-4 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 ก.พ. 2563
3 ประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล.ซอยแหลมพ่อตา โค้งบ้านบังหลีพร หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
04 พ.ย. 2562
4 แบบกำหนดราคากลาง ปปช.ปรับปรุงถนนหินกะสะซอยเขายั่ว หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
22 เม.ย. 2562
5 แบบกำหนดราคากลาง ปปช.ปรับปรุงถนนหินกะสะซอยหัวเหล็ก หมู่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
22 เม.ย. 2562
6 แบบกำหนดราคากลาง ปปช. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขายั่ว หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
22 เม.ย. 2562
7 แบบกำหนดราคากลาง ปปช. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
22 เม.ย. 2562
8 แบบกำหนดราคากลาง ปปช. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญเหลือ หมู่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
22 เม.ย. 2562
9 แบบกำหนดราคากลาง ปปช. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านบางหิน-วังกุ่ม หมู่ที่ 2-4 ตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
26 มี.ค. 2562
10 แบบกำหนดราคากลาง ปปช. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนสาธิต หมู่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5