องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ขอเชิญชวนมาร่วมกันทำให้สงกรานต์ปีนี้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ทั้ง “ก่อน - ระหว่าง - หลัง” เทศกาลสงกรานต์ ขอให้เตรียมตัวและปฏิบ..
ประชาสัมพันธ์: อ่าน 30 คน
ประชาสัมพันธ์: อ่าน 62 คน
:::::::::::::::::::::