นายวิชัย ศรีเจริญ นายก อบต.บางหิน และนางนาตยา มัชฌิม ปลัดอบต.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.บางหิน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวในพื้นที่ต.บางหิน จำ..
:::::::::::::::::::::