ข่าว : ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอกะเปอร์ ห่างจากอำเภอกะเปอร์ประมาณ 7 กิโลเมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ตำแหน่งที่ตั้งที่ UTM 47P 0454205 / 1053994 ระยะทางจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินไปจังหวัดระนองมีระยะทางประมาณ 59 กิโลเมตร
     
ทิศเหนือจรด ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์
     
ทิศตะวันออกจรด อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     
ทิศตะวันตกจรด ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ
     
ทิศใต้จรด อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     
ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด ประกาศเมื่อ :