ข่าว : เขตการปกครอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

รายละเอียด  : หมู่บ้านที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินทั้งหมดจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่
     
หมู่ที่ 1 บ้านชาคลี
     
หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน
     
หมู่ที่ 3 บ้านตะเคียนงาม
     
หมู่ที่ 4 บ้านวังกุ่ม
     
หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย
     
ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด ประกาศเมื่อ :