ข่าว : โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

รายละเอียด  : เชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม
     
กิจกรรม Big Cleaning Day วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
     
พื้นที่ดำเนินงาน
     
- โรงเรียนบ้านบางหิน (พร้อมกันที่โรงเรียนบางหิน เวลา 08.30 น.)
     
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนงาม
     
- ตลาดนัดบางหิน
     
- อบต.บางหิน
     
- ถนนเพชรเกษมตำบลบางหิน
     
การแต่งกาย ชุดจิตอาสา หรือเสื้อเหลืองผู้แจ้งข่าว : อบต.บางหิน ประกาศเมื่อ :