ข่าว : โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564

รายละเอียด  : โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ ผ่าน Appliccation FARMBOOK ซึง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร ทุกวันที่ 15 (หากตรงกับวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น)ผู้แจ้งข่าว : กรมการค้าภายใน ประกาศเมื่อ :